Wachtlijstinformatie De Trans

Wachtlijstinformatie De Trans

De wachtlijst van de Trans is gebaseerd op de officiële wachtlijst van het Achmea Zorgkantoor. Op de wachtlijst van Achmea staat het aantal cliënten dat ‘wenswachtend’ is. Dit zijn cliënten die zo spoedig mogelijk zorg van De Trans willen ontvangen en wachten op ruimte voor plaatsing.

Voor cliënten die op de wachtlijst voor 'Wonen' staan, bestaat de mogelijkheid voor overbrugging in de vorm van ambulante ondersteuning thuis, tot er een open plek voor 'Wonen' ontstaat.

Wachtlijst De Trans

 

​  februari 2019

Dagbesteding

 

0

​Wonen

 

25

Ambulante ondersteuning

 

0