De Trans is onderdeel van het landelijk opererend zorgconcern Espria.
Espria heeft de missie ’Voor een blijvend waardevol bestaan’.
Met het doel de klanten naar eigen regie te laten deelnemen aan de samenleving.
De Trans sluit hier op aan.

Visie van De Trans
De Trans ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om te leven zoals zij dat willen.
Samen met verwanten en overige betrokkenen maken we de ondersteuning persoonlijk, zodat plezier in het leven, wonen, werken, leren de best mogelijke kansen krijgt.
Met onze ondersteuning streven we ernaar dat mensen op hun eigen manier het gewone leven kunnen ervaren en deelnemen aan de samenleving.