ANBI-gegevens De Trans

De gegevens op deze pagina zijn bedoeld voor mensen die een gift willen doen aan De Trans.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting De Trans heeft een dergelijke ANBI-status. Deze status is verankerd in, en gerelateerd aan de volgende onderdelen:

Onze contactgegevens:
Stichting De Trans
Grote Brink 3
9451 BP Rolde

Postbus 8
9450 AA Rolde

Telefoon: (0592) 24 74 74
E-mail: info@detrans.nl

Onderdeel Espria concern
Stichting De Trans is onderdeel van het Espria-concern. Onder Espria valt een aantal stichtingen met een ANBI-status. Voor meer informatie op dit punt verwijzen we u graag naar de Espria website.