De Trans helpt mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen huis.
Dat doet De Trans met de volgende vormen van hulp:
- Ambulante begeleiding
- Begeleiding in een groep
- Werk en dagbesteding

Deze soorten hulp vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De wet zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.
Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeenten.
De Wmo is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te blijven wonen, of hulp nodig hebben om mensen te ontmoeten en mee te doen in de samenleving. 

Wat voor soort hulp biedt de Wmo?
De gemeente kan algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen aanbieden. 
Dit zijn lastige begrippen, die we hieronder uitleggen.
Een algemene voorziening is er voor alle mensen uit een gemeente. 
Voorbeelden zijn een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenbus of de maaltijdservice.
Of vervoer voor alle mensen van 75 jaar en ouder.

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon.
Voorbeelden zijn een scootmobiel of begeleiding bij de administratie.
Maatwerkvoorzieningen kunnen in natura of als persoonsgebonden budget (pgb) verstrekt worden.
Een pgb is een geldbedrag waarmee je zelf de ondersteuning inkoopt.
De begeleiding van De Trans is een maatwerkvoorziening in natura.

Gesprek met de gemeente
Heb je hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen en andere mensen te blijven ontmoeten?
De gemeente gaat dan eerst kijken wat je precies nodig hebt.
Een medewerker praat daarvoor met jou en mensen in jouw omgeving.
Bijvoorbeeld jouw eventuele partner of familie.
De gemeente vraagt wat je zelf kan doen en hoe je mensen in jouw omgeving kan helpen.
Het gesprek gaat over verschillende onderwerpen, zoals huishouden, jouw huis, werk en inkomen, contacten met anderen, en eventueel jouw gezin. 
Iedere gemeente organiseert zo'n gesprek op haar eigen manier.
Je kunt bij jouw gemeente vragen hoe zij het doet.

Voorstel voor hulp
Het kan zijn dat je niet genoeg kan worden geholpen door mensen uit jouw omgeving.
Of dat je niet genoeg gebruik kan maken van de algemene voorzieningen van de gemeente.
De gemeente doet jou dan een voorstel voor een maatwerkvoorziening.
Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn: individuele begeleiding bij de administratie of dagbesteding.

De tekst die hierboven staat komt van de site www.regelhulp.nl.
Voor meer informatie kun je ook op deze site kijken.