Over autisme

De Trans ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/of met een vorm van autisme.
Maar wat is autisme?
Met autisme bedoelen we de diagnoses: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, Asperger, PDD-NOS en McDD.
Deze woorden heb je vast wel eens ergens gehoord of gelezen.
Hieronder leggen we kort uit wat autisme is.
Dat wil niet zeggen dat alle mensen met een vorm van autisme zo zijn.

Mensen met autisme
Mensen met een vorm van autisme verwerken dingen anders.
Dit zijn dan de dingen die ze zien, horen, ruiken.
Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, en kunnen ze dingen goed analyseren.
Ze vinden het vaak wel lastig om overzicht te houden.
Ook vinden ze contact met andere mensen moeilijk en hebben ze een beperkt aantal interesses.

Wat kan iemand met autisme hebben:
• gebrek aan inzicht en overzicht over de situatie
• moeilijk prioriteiten kunnen stellen
• chaos in het hoofd
• niet kunnen plannen
• niet met onverwachte zaken om kunnen gaan
• moeite hebben zich in te leven in de ander
• obsessief gedrag als het gaat om het leren over een bepaald onderwerp
• emoties van de ander moeilijk kunnen plaatsen
• driftbuien en paniekreacties in situaties die niet veilig voelen of onbekend zijn
• overgevoeligheid voor prikkels.
  Dat kunnen lichamelijke prikkels zijn.
  Iemand met autisme die aangeraakt wordt, kan daar helemaal verward of boos van worden.
  Maar het kunnen ook geestelijke prikkels zijn die het evenwicht verstoren.
  Bijvoorbeeld een kamer waarin heel veel dingen staan.

Wil je meer weten over autisme? 
 Vraag het dan aan een begeleider van De Trans.