Huiselijk geweld en kindermishandeling

In Nederland is er één advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Dit advies- en meldpunt heet 'Veilig Thuis'.
Hier kun je naar toe bellen, wanneer je denkt dat er iemand in jouw omgeving wordt mishandeld of te maken heeft met geweld.

Wat is huiselijk geweld en mishandeling?
Huiselijk geweld is geweld in een gezin of familie.
Dit geweld vindt thuis plaats.
Hieronder vallen lichamelijk of seksueel geweld, belaging en bedreiging.

Mishandeling is elke vorm van geweld of verwaarlozing op lichamelijk en/of geeestelijk gebied.
Dit gebeurt door iemand waarvan het slachtoffer afhankelijk is.
Bijvoorbeeld als een kind wordt geslagen door een van de ouders.
Maar ook als er niet goed voor een kind wordt gezorgd.
Bijvoorbeeld als het kind altijd te weinig eten krijgt en geen schone kleding heeft.

Kindermishandeling gaat over alle geweldsituaties bij kinderen onder de 18 jaar.
Dus wanneer een kind wordt mishandeld.
Maar ook als een kind meemaakt, dat zijn moeder bijvoorbeeld wordt geslagen.
Dan is een kind getuige van geweld en ook dat is slecht voor het kind.

Als je denkt of weet dat iemand in jouw omgeving wordt mishandeld dan kun je altijd bellen met Veilig Thuis.
De mensen die je dan aan de telefoon krijgt, geven jouw advies over wat jij het beste kan doen.
Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties.
Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning aan professionals, omstanders, slachtoffers en daders.
 
Het landelijke telefoonummer van Veilig Thuis is: (0800) 2000

Voor het telefoonnummer van de dichtsbijzijnde Veilig Thuis organisatie kijkt u op: www.vooreenveiligthuis.nl